נזקי גוף ותאונות עבודה

משרדנו עוסק בקבלת פיצוי הולם על נזקי גוף שנגרמו כתוצאה  מעוולות נזיקיות ומפגעים.המשרד מטפל בתביעות כנגד מזיקים ופוגעים  אשר גרמו התנהגותם או במחדלם לפגיעת גוף.

  • בתאונות עבודה- תאונה במהלך העבודה, תביעות כנגד המעבידים במקרה רשלנות או חוסר בטיחות בעבודה, במסגרת העבודה ובתחום העבודה.
  • פגיעה כתוצאה מנפילות והחלקות במקומות ציבוריים- ניהול תביעות נגד רשויות מקומיות בגין מדרכות או דרכים לא תקינות, ומקומות ציבוריים כגון בתי מלון האחראים למפגעים.
  • תביעות בגין נזק גוף שנגרמו ממוצרים פגומים.

 

תביעות אלה  מצריכות הוכחה של אחריות המזיק בגרימת הנזק (בדרך כלל רשלנות במעשה או מחדל) ומשרדנו  מדריך את הלקוח באיסוף ראיות מתאימות, לרבות צילום מיידי של מקום הארוע במקרה של החלקה כתוצאה ממפגע, צילום מכונה לא תקינה שגרמה לנזק גוף בעבודה ואיסוף מוצרים פגומים שבגינם נגרם נזק הגוף.